הגשת בקשה להחזרי מס – איך עושים החזרי מס?

בקשה להחזרי מס כולל כל המסמכים הנלווים רצוי שתוגש ע"י משרד רואה חשבון הבקיא בהגשת בקשות כאלה. הוא יבחן אם יש לכם נקודות זיכוי, הטבות מיסוי ועוד ויסביר לכם מדוע מגיעים לכם החזרי מס.

 

הוא יגיש את הבקשה בשמכם, מס הכנסה יפתח לכם תיק אצלו ואם מגיע לכם החזרי מס, הם ישולמו לכם בין 90-120 יום. אפשר אגב לקבל החזרי מס רטרואקטיבית עבור 6 חודשים אחורה. אתם לא צריכים לדעת איך עושים החזרי מס, הוא ידע.

 

בקשה להחזר מס צריכה להיעשות בצורה נכונה ויעילה, כדי שהחזרי המס יושבו בהקדם לנושים. את הבקשה כאמור יגישו שכירים ע"י רואי חשבון ואילו עצמאיים יסתייעו גם ברואה החשבון המגיש להם את הדו"ח השנתי. בקשות אלה יכולות להיות מוגשות מכל מיני סיבות כמו" חישובים מוטעים של שומה, אי התחשבות בנקודות זיכוי, זכויות רטרואקטיביות בגין אחוזי נכות ועוד.

 

כאמור הבקשה יכולה להתייחס רק לשש השנים האחרונות, מעבר לכך חל חוק ההתיישנות.

 

הגשת בקשה להחזרי מס ע"י חברה מתמחה או יועצי מס

 

הגשת בקשה להחזרי מס מחייבת הגשת טפסי 106 לשנות המס הרלבנטיות שש נשים אחורה.

בנוסף יש לצרף לה גם אישורים על תרומות, הפרשות של כספים לקרנות פנסיה, קרנות השתלמות או ביטוחי מנהלים הפטורים ממס.

 

כל הטפסים הרלבנטיים יוגשו יחד. יש בני זוג שמבחינת רשויות המס הם נישום יחיד ועל כן אחד מהם יכול להגיש בקשה להחזרי מס. יש טופס ארוך שמספרו 1301 שהוא מהווה דין וחשבון על הכנסות של בן הזוג הרשום הדורש את החזרי המס או בגין רעייתו שהם כאמור יכולים להוות נישום יחיד.

 

אפשר גם להגיש בקשה להחזרי מס על טופס 135, שמהווה דין וחשבון קצר לשנת המס. במקרה של נישום יחיד כבני זוג, מגיש הבקשה צריך לנהל משק בית משותף עם בת הזוג. הגשת הבקשה כוללת פירוט הכנסות, מצב משפחתי ועוד מידע שבזכותו אפשר לקבוע את שיעור המס ורישום הפרטים.

 

במאמר זה מידע איך עושים החזרי מס, אבל רצוי שתעשו זאת מול חברה מתמחה או יועצי מס.

למרות שהגשת הבקשה להחזרי מס טומנת בתוכה עלות כלשהי, ברוב המקרים ההחזר עולה על העלות במיוחד כאשר מדובר בהחזר מס באלפי שקלים. אנו ממליצים לכם לעשות זאת דרך חברה מתמחה או יועצי מס.

הם יוכלו בוודאות לומר לכם מראש אם מגיעים לכם החזרי מס והרבה פעמים גם באיזה סכום. תוכלו לסמוך עליהם שיגישו בקשה תקינה כולל כל המסמכים הרלבנטיים וכי ידאגו לכך שתוכלו לקבל החזרי מס בהקדם.

תפריט נגישות