q מהי ליטיגציה מסחרית? - טוב לדעת

מהי ליטיגציה מסחרית?

ליטיגציה, שהיא יכולתו של עורך דין לייצג אדם או תאגיד בפני בית המשפט, היא למעשה מפעל אומנות רב שנים אשר מכניס בתוכו את כל תחומי המשפט ומציג אותו אל מול שופט, בעזרתו של עורך דין מיומן ליטיגציה. לליטיגציה עצמה תחומים שונים אשר הראשיים בהם הם הליטיגציה הפלילית והליטיגציה האזרחית. בתוך הליטיגציה האזרחית ניתן למצוא את הליטיגציה המסחרית.

לשם מה נוצרה הליטיגציה המסחרית ועבור מי?

הליטיגציה המסחרית נוצרה בעבור כל אדם המבקש לפתוח בהליך תביעה הקשור למסחר או להגן על עצמו מתביעה מסחרית בגין הפרת הסכם למשל. וכמובן לכל תאגיד המבקש לתבוע או להגן על עצמו מפני תביעות.

מהרגע בו נוצר הרושם כי חל אי צדק בפן המסחרי, יש להתייעץ עם עורך דין העוסק בליטיגציה מסחרית ולבנות עימו את תיק התביעה. עורך דין מוסמך, הבקיא בעולם המסחר וכל הנוגע לו, יידע לייצג אתכם הן כתביעה והן כהגנה.

מכיוון שלתביעות הקשורות לעולם המסחר קיימות סיבות רבות, הדבר צריך להעיד על איכות הליטיגציה המסחרית בהבנה רחבה של עולם המשפט וייצוג נכון בהתאם לגופים התובעים או הנתבעים בתביעה.  

גם כארגונים או עסקים ניתנת לכם הזכות לייצוג על ידי עורך דין הבקיא בליטיגציה מסחרית, שיגן עליכם מפני תביעות שונות וייצג אתכם נכונה בבתי המשפט, בהתאם לתביעה האמורה. כך, יהיה עליו להבין בנדל"ן אם עיסוקכם בנדל"ן. יהיה עליו להבין תכנון ובנייה אם עולמכם שייך לעולם הבנייה, וכן הלאה. 

הליטיגציה המסחרית נוגעת לכל דבר הקשור למסחר בעקיפין או במישרין והיא תחום נכבד בעולם המשפט. ייצוג מסחרי הוא חיוני כאשר מדובר בתביעות מסחריות אזרחיות ולכן אין לזלזל בהן גם אם הן נראות פעוטות. 

לסיכום,

ליטיגציה מסחרית הייתה ועודנה הכרחית בעבור ייצוג הולם בבתי המשפט השונים ובהתאם לתביעות השונות והמשתנות בתחום המסחר.

מומלץ: בקרו באתר של עו"ד שלומי וינברג הוצאת דיבה

תפריט נגישות