q מידע חשוב על דיני בחירות - טוב לדעת

מידע חשוב על דיני בחירות

בעולם המודרני בו אנו חיים, עולם בו נדרשות אמות מידה גבוהות מאוד של אמינות ויצירת ממשל תקין, מתוקנים בכל פעם דינים חדשים אשר המטרה שלהם הינה לשמור על טוהר הבחירות ולגרום לכך שתוצאות הבחירות יהיו מדויקות ואמינות ככל האפשר, בהתאם לבחירת הציבור. כמובן, בכדי להגיע למצב כזה חשוב להקפיד על אותם דיני בחירות ועל היישום שלהם בפועל בתקופת הבחירות, וכמובן, לדאוג למודעות רחבה ככל האפשר לאותם דינים, מה שיסייע בשמירה עליהם.

דיני בחירות הנוגעים לקהל הרחב

בין כל אותם דיני בחירות ישנם דינים אשר נוגעים לקהל הרחב אשר מגיע להצביע. דינים כמו דרך ההצבעה, מספר הפתקים במעטפה, שמירה על טוהר הבחירות ועוד. את הדינים הללו כדאי לכל בוחר ללמוד לפני הבחירות. דינים אלו יסייעו לו לבצע את הבחירה על פי החוק ולעמוד בדרישות התקן הנדרשות. לדוגמא, בעבר היתה תקופה בה הצבעה לממשלה ניתנה ב2 פתקי הצבעה, תקן זה הופסק כבר מזמן אך עדיין ראשי קלפיות רבים יכולים להעיד כי גם בבחירות האחרונות נמצאו מעטפות רבות עם 2 פתקי הצבעה, מה שפוסל את הצבעתו של אותו אדם. לכן, כדאי לכל אחד לדעת ולהכיר את הדינים השונים ולהגיע מוכן ליום הבחירות.

דיני בחירות הנוגעים לבעלי התפקידים השונים

מלבד המצביעים, ישנם דיני בחירות רבים אשר נוגעים לבעלי התפקידים השונים בתקופת הבחירות, כמו ראשי הקלפיות, המזכירים, הסדרנים ועוד. כל בעל תפקיד בקלפי חייב להכיר את הדינים השונים הללו בכדי שיוכל להיות בטוח בכך שהבחירות בקלפי שלו מבוצעות על פי החוק ובצורה כשרה. במידה ובעלי התפקידים בקלפי אינם מודעים לכללים והדינים הללו, יהיה להם קשה מאוד לבצע את העבודה שלהם בצורה נאמנה ויתכן כי הצבעות רבות לא תהינה כשרות כלל וכלל.

לסיכום, דיני הבחירות, גם בבחירות לממשלה וגם בבחירות לרשות המקומית, הינם דינים מורכבים אשר חשוב להכיר אותם היטב בכדי לשמור על טוהר הבחירות. כיום, בעזרת האינטרנט ניתן למצוא גישה לכל הדינים הללו וללמוד עליהם בצורה פשוטה וקלה מאוד ללא כל בעיה.

 

כתיבת תגובה

תפריט נגישות