הכל על מזונות

תשלום מזונות נקבע בין שני בני זוג, שהחליטו לפרק את המשפחה שלהם ולא לגור יותר יחד. תשלום מזונות בא להבטיח את רציפות החיים של הילדים, על מנת שלא יפגעו מן האקט שהחליטו עליו ההורים. במדינת ישראל נהוג כי הילדים עד גיל 6 נשארים עם האם, ולאחר גיל זה יש  להתחשב בטובת הילד באשר למקום מגוריו. בכל מקרה נהוג שגם אחרי גיל 6 נשארים הילדים לגור עם האם ועל האב חלה חובת תשלומי מזונות שנקבעים בהסכם שנכתב ונחתם על ידי שני בני הזוג – הסכם שמקבל תוקף חוקי על ידי אישורו בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני.

חובת האב לפרנסת ילדיו

על פי הפסיקות בארץ וברמה העקרונית חייב האב להזין ולפרנס את ילדיו ותשלומי מזונות הם למעשה ביצוע הדבר הזה בפועל. תשלומי המזונות אמורים לסייע לאם לתמוך בילדיה בעוד אלה גרים במחיצתה עד הגיעם לבגרות. החוק קובע, כי על הבעל לשלם מזונות עד לגיל 15, ובפועל תשלומים אלה ממשיכים עד הגיעם לגיל הצבא ובזמן השירות הצבאי נהוג להפחית את המזונות לשליש ממה ששולם קודם לכן. כמובן שכל זוג מסדיר את התשלומים על פי יכולותיו וצרכיהם של הילדים.

מזונות אישה

במידה וזוג נפרד אך לא התגרש יכולה לתבוע האישה מזונות לעצמה, על מנת לשמור על אורח החיים שהורגלה אליו כשחייה עם בעלה, וזאת בנוסף למזונות שהיא יכולה לתבוע עבור הילדים שנמצאים בחזקתה. מזונות אישה ניתן לתבוע אך ורק אם הזוג לא התגרש. לאחר הגירושין לא זכאית האישה למזונות עבור עצמה מבעלה לשעבר.

אי תשלום מזונות

אי תשלום מזונות כמצויין בהסכם יכול הביא את האם לדרוש את גביית המזונות על ידי המוסד לביטוח לאומי. במצב כזה מעבירה האם את גביית המזונות למוסד לביטוח לאומי שנהיה אחראי לגבות אותם מהבעל ולשלם לאישה ללא קשר עם הצלחתו בכך. כדי ליהנות ממעמד זה בביטוח הלאומי יש לעמוד בקריטריונים, שקבע הביטוח הלאומי בעניין זה והדבר קשור בהכנסותיה של האם בתקופה הנדונה.

במידה והאם אינה עומדת בקריטריונים ואינה יכולה לקבל את העזרה המוצעת על ידי המוסד לביטוח לאומי היא יכולה לגשת עם ההסכם להוצאה לפועל של בית המשפט, על מנת שיוציאו לפועל את הפסיקה של בית המשפט בנוגע לתשלומים אלה. פסיקת בית המשפט היא לטובת הילדים ואת המזונות מצמידים למדד יוקר המחייה, על מנת שישמור על רמתו גם בעת אינפלציה.

קביעת סכום המזונות

כפי שנאמר, עניין זה תלוי בפרטים רבים וביניהם יכולת ההשתכרות של הבעל, רמת החיים שהיתה נהוגה בבית עד לפרידה וכדומה. הממוצע לתשלום עבור מזונות לילד אחד בארץ הוא 1250 ₪ + 30% הוצאות מדור, וכאשר יש יותר מילד אחד הוצאות המדור נקבעות ל40%.

כתיבת תגובה

תפריט נגישות