q מהו שירות ייעוץ סביבה? - טוב לדעת

מהו שירות ייעוץ סביבה?

שירות ייעוץ סביבתי הינו שירות מקצועי המעניק ייעוץ ופתרונות לעסקים, ארגונים ורשויות ממשלתיות בנושאי איכות הסביבה. יועצי איכות הסביבה עובדים על מגוון רחב של נושאים סביבתיים,

ייעוץ סביבה הוא שירות הניתן על ידי מומחים המתמחים במדעי הסביבה והנדסה. האחריות העיקרית של יועצי איכות הסביבה היא לספק ייעוץ והכוונה ללקוחות בנושאי איכות הסביבה ולסייע להם לעמוד בתקנות איכות הסביבה.

מהו תחום האחריות של יועצי איכות הסביבה?

תחום האחריות של יועצי איכות הסביבה יכול להשתנות בהתאם לפרויקט או ללקוח הספציפיים איתו הם עובדים. עם זאת, חלק מתחומי האחריות הנפוצים של יועצי איכות הסביבה הם:

  • הערכות אתרים סביבתיים (ESA): יועצי איכות הסביבה מבצעים הערכות אתרים כדי לזהות סכנות סביבתיות פוטנציאליות ולספק המלצות לשיקום והפחתה.
  • ציות לאיכות הסביבה: יועצי איכות הסביבה עוזרים ללקוחות לעמוד בתקנות איכות הסביבה ולקבל את ההיתרים הדרושים.
  • הערכות השפעות סביבתיות (EIAs): יועצי איכות הסביבה מבצעים הערכות כדי להעריך את ההשפעות הסביבתיות הפוטנציאליות של פרויקטים מוצעים  ולספק המלצות למזער או לצמצם השפעות אלו.

כתיבת תגובה

תפריט נגישות