מהו תפקידו וקהל היעד של עורך דין נוטריון?

קהל היעד של עורך דין נוטריון הוא כולנו, באיזה קטע של חיינו בו אנו נצרכים לאימות עריכה אישור או תרגום של מסמכים משפטיים. לעיתים נדרש נוטריון כדי לאמת חתימות, לעיתים לאשר ביצוע פעולה. יש מקרים בהם יתבקש לשמש כמתרגם, וכיו"ב. נוטריון הוא קודם כול עורך דין, בעל וותק של לפחות עשר שנים, שהוכשר במיוחד לשמש ככזה. סמכויותיו מוגדרות בחוק היטב, והוא אינו רשאי לבצע פעולה שאינה בסמכותו על פי דין. הגוף האחראי על הענקת רשיונות נוטריוניים הוא ועדת הרשיונות במשרד הפנים.

נוטריון
נוטריון

מהו תוקף סמכותו של עו"ד נוטריון

סעיף 7 לחוק הנוטריונים קובע את רשימת הסמכויות המלאה של נוטריונים. היא ניתנת אחרי הכשרה מיוחדת טרם קבלתו וכזו שמהווה תנאי לקבלתו. סעיף 2 של אותו חוק מונה את התנאים לקבלת רשיון נוטריון. כול עורך דין שעומד בתנאים הללו יכול להגיש בקשה, ובהיעדרה של מניעה יקבל רישיון נוטריון. במסגרת רישיון זה יכול הנוטריון לפעול במגוון תחומים בהם נדרש אישור נוטריוני. נציג כאן בקצרה את הסמכויות העיקריות בהן משמש עורך דין נוטריון כאוטוריטה רשמית. צוואה נוטריונית ותרגום נוטריוני

קהל היעד– עורכי צוואות

ארבע דרכים מוכרות לעריכת צוואה תקפה האחת צוואה כתובה בכתב יד, האחרת צוואה מפני עדים, קיימת צוואה שבעל פה וצוואה מול רשות. במקרה של צוואה בפני רשות יש צורך לאשרה בפני שופט או בעל תפקיד שיפוטי. בישראל, נוטריון נחשב לרשות ציבורית והוא רשאי לחתום ולאשר צוואה. סמכות זו ניתנה לו על פי סעיף 22 בחוק הירושות, ובעת נתינת השירות יהיה דינו כדין שופט. לאחר שיברר עם המצווה שהוא פועל מרצונו החופשי ומבין את המשמעות המשפטית של פעולתו זו, יגש הנוטריון לאישור הצוואה. המצווה יכול למסור לנוטריון צוואה בכתב או לומר לו את צוואתו בעל פה. במקרה כזה על הנוטריון לרשום את הדברים ולהקריאם בפני המצווה על מנת שיאשר כי זו אכן צוואתו.

תרגום נוטריוני

חוק הנוטריונים כולל סעיף המסמיך נוטריון לאשר נכונות תרגום של מסמכים. על מנת להיות זכאי לכך על איש מקצוע זה להיות בקיא בשפת המקור ובשפת היעד של המסמך. אך הכרות עם השפה בלבד אינה מספיקה, ויש להבין גם את המונחים המקצועיים והז'רגון הספציפי לכול מסמך ומסמך. המשימה היא לא רק לתרגם את המילים, אלא גם את ההקשר התרבותי שלהן. רק לאחר ביצוע תרגום נוטריוני או מתן אישור נכונות תרגום מקבל המסמך המתורגם תוקף משפטי. במסגרת התהליך מספק הנוטריון את תרגום המסמך, את המסמך המקורי, ואת האישור החתום על ידו. חובה עליו להציג את המסמך המקורי ולהוכיח שהוא בקיא בשתי שפות התרגום.

כתיבת תגובה

תפריט נגישות