q מה זה עוסק פטור? - טוב לדעת

מה זה עוסק פטור?

עוסק פטור הוא עסק אשר פטור מהוצאות מע"מ אך חייב בתשלום מס הכנסה וביטוח לאומי. בשונה מעוסק מורשה, עוסק פטור אינו רשאי לקזז את המע"מ מתשלומיו וגם המחזור השנתי בו מוגבל. הסכום המקסימאלי לרווחים שנתיים משתנה מדי שנה ובשנת 2015 הוא עומד על כמעט 80,000 שקלים. מדרגת המחזור השנתי בעוסק פטור עולה מדי שנה וזאת על מנת לפתוח חלון הזדמנויות ליותר אנשים לפתוח עוסק פטור ועל מנת לצמצם את העוסקים המורשים בישראל. אם אתם מכירים את העסקים הקטנים כעוסק זעיר או עוסק זעיר פטור הרי שכיום המושגים האלו כבר חלפו מן העולם ונותרנו עם עוסק פטור בלבד.

פתיחת עוסק פטור- כיצד עושים את זה?

עוסק פטור יש לפתוח במשרדי המע"מ הקרוב לביתכם ויש להציג טופס ייעודי (821) ולהציג תעודת זהות תקינה, חוזה שכירות של העסק או מקום המגורים (במידה ועובד מהבית), אישור על הסמכה מקצועית ואישור על קשר עם לקוח המעוניין בשירותים שאתה מציע. פתיחת התיק במשרדי המע"מ אינה פוטרת כמובן מפתיחת תיק במס הכנסה וביטוח לאומי. יש להדגיש כי גם במקרה ופתיחת עוסק פטור היא במקביל להיותך שכיר עליך לעשות זאת מכיוון שהתשלומים לביטוח לאומי ומס הכנסה כשכיר אינם קשורים לאותם התשלומים כעצמאי. כאשר התיקים פתוחים בכל המקומות הרלוונטיים יש להדפיס קבלות עם מספר העסק, שם העסק והשירותים שלו ולהתחיל לעבוד. פתיחת עוסק פטור מרתיעה לא מעט אנשים אך מדובר בתהליך פשוט יחסית שאינו מצריך עבודה מסובכת או מורכבת יתר על המידה.

עוסק פטור- פתרון מצוין לסטודנטים

עוסק פטור מתאים להרבה מאוד אנשים וכל אחד אשר מרגיש שאינו יכול לקבל הוראות מהבוס או רוצה לקבוע לעצמו את שעות העבודה יכול לנסות את מזלו כעצמאי. פתיחת עוסק פטור מיועדת לאנשים בעלי רמת אחריות גדולה, כושר התמדה וכמובן אנשים מסודרים ומאורגנים שמחזיקים בכישרון מיוחד שיכול להכניס להם רווח נאה. אחת הקבוצות העיקריות של עוסק פטור היא הסטודנטים בישראל. סטודנט משקיע זמן רב מחייו במהלך הלימודים במבחנים, בהרצאות, בביצוע העבודות ולעיתים כמעט שלא נותר לו זמן לעבודה על מנת לפרנס את עצמו ולשלם את לימודיו. עוסק פטור עבור סטודנטים הוא פתרון מצוין שכן הסטודנט יכול לקבוע לעצמו את שעות העבודה, את כמות העבודה ואת צורת העבודה. שעות העבודה בעוסק פטור נקבעות למעשה על ידי העובד עצמו והוא אינו מוגבל לשעות עבודה רגילות של 8-17 או שעות אחרות. פתיחת עוסק פטור יכולה לשמש כפתרון יצירתי לתקופת הלימודים וכך סטודנט שאינו מעוניין למלצר או לעשות שליחויות רק כי הוא סטודנט בהחלט יכול לפתוח עוסק פטור וגם להרגיש מצוין וגם להרוויח לא רע. הרווח הכספי בעוסק פטור תלוי בעיקר בסטודנט שכן הוא מחליט כמה לעבוד ומתי לעבוד.

כתיבת תגובה

תפריט נגישות