משיכת כספי פנסיה ללא מס – פטור ממס במצב של הוצאה רפואית

הנהלים של מס הכנסה, אשר נקבעו בשנת 1964, קובעים כי משיכה של כסף מאלמנט של תגמול כסכום חד פעמי נדרשת במס בשיעור בן כשלושים וחמישה אחוז או לחלופין בגובה המס השולי, הגבוה מבין שני הצדדים. בכל מיני תנאים, אפשר לבצע משיכת כספי פנסיה ללא מס, חלקי או מלא.

משיכת כספי פנסיה ללא מס – במצב של הפחתה בשכר – 

במיה והשכר שלכם החודשי בעת הזכאות מעט מן השכר הקטן, תעניק הקופה לעמית מהתגמול אשר ניצב לזכותכם, סך הפטור ממס שהינו ההבדל שבן השכר המועט לבין סך של שכר של בני זוג. יש לשים לב אף לקצבת ילדים והן שיוענק במערך של כל מיני קופות גמל או קרן פנסיה וכיוצא בזה. שכר מועט – סך של שכר מינימום מדי חודש בהתאם לשכר מינימום, אשר נקבע בשנת 1987 ובמידה בשנת המס היה לכם או לבני הזוג שלכם מינימום ילד בודד שעוד לא בגיל שמונה עשרה שנים – כפל הסכום האמור. כמו למשל – בני זוג בעלי שני ילדי ושכר מדי חודש בא לכדי כשמונת אלפים ₪, הביאו בחשבון גם הענקה של קצבת ילדים. שכר המינימום עמד בשנת 2017 על כחמשת אלפים ₪ בחודש. במצב כזה אפשר למשוך בלי מס סך בן אלפיים ₪ מדי חודש או סך בן ששת אלפים ₪ בלבד. לשם הענקה של משיכת כספי פנסיה ללא מס עליכם להוסיף לדרישת המשיכה מסמך מאה וחמישים ותשעה א' ולהוסיף היתרי בנק המוכיחים את השכר שלכם. את הדרישה יד להביא בפני החברה ואין דרישה להענקת הפטור לרשות של מיסים.

פטור ממס במצב של הוצאה רפואית – 

במידה כי ההוצאה הרפואית בשנת המס שלכם או של מי אשר סמוך אליכם, לרבות הוצאות על טיפול שיניים, למעלה מחמישים אחוז מהשכר השנתי שלכם או של בן הזוג שלכם או של מי אשר סמוך אליכם שלמענו נשאתם בהוצאות רפואיות, תעניק הקופה לעמית תגמול אשר ניצב לזכות שלכם את סך ההוצאות הרפואיות האלו בפטור למס. כמו למשל – נמצא חיסכון באלמנט של תגמול על סך מאה אלף ₪. המחיר של הוצאה רפואית בשנת המס האקטואלית הינו שלושים אלף ₪. הסך אותו אפשר למשוך בפטור ממס עשויה להיות אך שלושים אלף ₪.

אפשר לקרוא עוד כאן – https://www.moneyv.co.il/

כתיבת תגובה

תפריט נגישות