עוה"ד טל איטקין- על תביעות נזיקיות של ילדים כנגד הוריהם

הגשת תביעות נזיקיות מצד ילדים כנגד הוריהם אינה תופעה חדשה כלל ועיקר. יחד עם זאת, בעת האחרונה ניתן להבחין בעליה בשיעור תביעות נזיקיות המוגשות מצד ילדים הדורשים פיצוי עבור הסבל שנגרם להם כתוצאה מנטישת ההורה הנתבע או ההזנחה שחוו מצידו. טל איטקין – עו"ד לענייני משפחה וירושה, מסבירה על היקפה של התופעה והשלכותיהן של תביעות נזיקיות של ילדים כלפי הוריהם.

תביעת ילדים כלפי הוריהם

פקודת הנזיקין מעגנת קשת רחבה של עוולות אזרחיות שבמסגרתן יכול אדם שניזוק לתבוע פיצוי מן המזיק בגין הנזק שנגרם לו, כאשר המטרה העיקרית הינה השבת מצבו של הניזוק לקדמותו. פקודת הנזיקין אינה מכילה עוולה פרטיקולארית ביחס לנטישה, הזנחה או הפקרת ילדים ע"י הוריהם. יחד עם זאת, ניתן להגיש תביעה כגון דא תחת עוולת הרשלנות ו/או תחת עוולת הפרת חובה חקוקה, שהינה עילת סל במסגרתה ניתן לתבוע פיצוי בגין הפרת חובות המעוגנות בחוקים כלליים או ספציפיים.

במקרים של תביעות המוגשות מצד ילדים בגין הזנחה או נטישה בידי הוריהם, מפנים התובעים לחובות המוטלות מכוח חוק העונשין וחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, המטילים על הורה חובה לדאוג לצרכיו הפיזיים, הרגשיים ונפשיים של ילדו.

יחס הפסיקה לתופעה

הפסיקה מכירה ככלל בזכותו של ילד להגיש תביעה נזיקית כנגד הורה בגין הפרת חובה חקוקה. יחד עם זאת, בית המשפט משתמש במשורה בסמכותו לפסוק פיצויים לילדים בתביעות נזיקיות שהגישו כנגד הוריהם.

החשש העיקרי בהכרה בתביעות נזיקיות של ילדים כנגד הוריהם, טמון בהשפעתה הניכרת של תביעה כגון זו על המרקם המשפחתי. בית המשפט יוצא מן ההנחה לפיה במצב בו מוגשת תביעת נזיקית שכזו הקשר בין הצדדים רעוע ממילא, כך שלתביעה עשויה להיות השפעה הרסנית וחסרת תקנה. קושי נוסף עמו מתמודד בית-המשפט בדונו בתביעות נזיקיות מצד ילדים הינו חשש מפני מצב לא רצוי בו השופט היושב בדין יהיה זה שיכתיב להורים כיצד יחנכו את ילדיהם.

ההלכה הפסוקה קבעה, כי תביעות נזיקיות בגין הזנחה ונטישה יתקבלו רק במקרים חריגים, בהם תוכח הפרה בוטה של זכויות הילד או פגיעה מובהקת בטובתו. משרד עורכי דין טל איטקין מוסר, כי על אף הזהירות הרבה בה נוקטים בתי-המשפט בתביעות נזיקיות כגון אלו, ניתן למצוא מספר מקרים בודדים בהם נפסק פיצוי לילדים בגין הזנחה או נטישה אשר חוו ע"י אחד מהוריהם. כך, ניתן להצביע על מקרה בו חייב בית-המשפט אב בפיצוי בסך 300,000 ₪ לכל אחד מילדיו. בית המשפט קבע במקרה זה, כי מדובר בהזנחה זדונית ומכוונת המגיעה כדי אכזריות של ממש ומצדיקה פסיקת פיצוי לטובת הילדים בגין הסבל הממשי שחוו.

לסיכום, בתי המשפט אינם מקלים ראש בחשיבות החובות המוטלות על הורה ביחס לטיפול בילדיו. ברם, בתי המשפט רואים בכלי הנזיקי ככלי בו רב הנזק על התועלת, ומעדיפים להימנע מן השימוש בו ולפנות לדרכים אחרות במטרה לוודא קיום חובותיהם של הורים כלפי ילדיהם.

 

 

כתיבת תגובה

תפריט נגישות