q עריכת פטנטים - האם אפשר לעשות את זה לבד? - טוב לדעת

עריכת פטנטים – האם אפשר לעשות את זה לבד?

מסמך בקשה לרישום פטנט הוא מסמך משפטי לכל דבר וככזה חייבים להתייחס אליו כמסמך שרק אנשי מקצוע יכולים לכתוב אותו. אלא אם כן אתם גם עורכי דין, גם ממציאים המגיעים מהתחום הטכנולוגי ויש לכם את כל הכישורים שבעולם לבדוק את הפטנט שלכם ולמצוא בו את כל הקריטריונים שהוא חייב לעמוד בהם, וגם להגיש את השרטוטים ואת הבדיקות והתוצאות בתצורה מקצועית, הרי שברור למה עליכם לפנות לאנשי מקצוע בתחום זה, להחתים אותם על מסמכי הסודיות כמתבקש ואז להגיש את הבקשה כשהיא נערכה, נכתבה, נוסחה ונבדקה על ידי כל אנשים המקצוע בתחום זה. 

עריכת פטנטים

מדוע לא לערוך מסמך פטנטים לבד?

יש כמה סיבות לכך שעריכת פטנטים אינה יכולה להיעשות לבד אם אתם רוצים שהיא תתקבל ותגן על הזכויות שלכם על הפטנט וההמצאה שלכם. כל הסיבות נועדו לשמור עליכם מפני כישלון צפוי ולכן חשוב מאוד שתקפידו על כך.

  • גם אם תבקשו סיוע אל תסתפקו בסיוע בסיסי בלבד אלא האצילו סמכויות לכל אחד מבעלי התפקידים. משרד עורכי הדין חייב לקחת על זה פיקוד משום שכאשר תחליטו להגיש את הבקשה במדינה הנכונה תצטרכו לפעול לפי חוקי אותה מדינה ורק עורכי דין יכולים להתמצא בכל הדקויות של רישום פטנטים וקניין רוחני באותה מדינה, להבדיל ממדינה אחרת. תפקידם משפטי, ותפקיד הממציא ומשרטט השרטוטים הנדסי. הם לא יכולים להחליף אחד את השני אלא לעבוד יחד.
  • עורך מדעי מספק את הנתונים, מסביר את ההמצאה ונותן למשפטנים את כל המידע הנחוץ להם כדי להגן על הפטנט משפטית. לכן יש לדעת כיצד להביא ולערוך את הפרק המדעי טכנולוגי בבקשה. הבקשה מוגשת לאחר בדיקת ההמצאה ואם היא יישומית בפועל ולכן גם הבוחן המדעי-יישומי חייב להבין אותה במלואה מבלי שתהיה לו עילה לדחות אותה. כך שאין מקום להרחיב בהסברים על המדע אלא כיצד הוא נמצא מעשי וחדשני.
  • אל תסתירו מידע חשוב ותוצאות ניסויים גם מעורך הדין שלכם. זה עלול לסבך את שניכם ולגרום לפסילה ולפגיעה אתית קשה.
  • אל תשקיעו זמן רב מדי בשרטוטים המצורפים משום שמהות הבקשה משפטית יותר מאשר טכנית.
  • אל תחשפו את ההמצאה בפני אף אחד לפני הגשת הבקשה כדי להגן עליה מפני אנשים שיקפצו עליה וינצלו זאת לפגוע בזכויות שלכם.

תפריט נגישות