אבטחת מידע לארגונים

ארגונים בכל רחבי העולם זקוקים להגנה על מערכות מחשב מפני סיכונים ואיומים. במאמר הבא נסביר כיצד מתבצעת האבטחה ובאילו שיטות ניתן להשתמש.

אבטחת מידע היא חלק בלתי נפרד מהתנהלות עסקית ומסחרית בעולם המודרני. האבטחה כוללת פעילות אפקטיבית להגנה על מערכות מחשב. ההגנה מתאימה ללקוחות פרטיים, חברות וארגונים והיא מציעה פתרון לאיומים וסיכונים חיצוניים. האבטחה כוללת אבטחה פיזית, אבטחה של מערכות החומרה והתוכנה ואבטחה של המידע. בנוסף, בתחום האבטחה יש סוגים שונים של התמחויות הנבחרים לפי פעילות הארגון והגדרת הצרכים שלו:

  • הגנה על בסיס רכיבים במערכת
  • הגנה על בסיס זווית הראייה של מאבטחי המערכת
  • אבטחת תשתיות מיחשוב
  • אבטחת חומרה וקושחה
  • הקשחת מערכות ההפעלה הקיימות

מבחינת הארגון, אבטחה היא שיאו של תהליך המבוצע במספר שלבים. תהליך האבטחה מחייב התייחסות לנושאים של קריפטוגרפיה, בקרת גישה, אבטחת רשת, אבטחת נגזרות טכנולוגיות מיוחדות, מניעת זליגת מידע לגורמים בלתי מורשים, הקמת מערך זיהוי ותגובה ובניית ארכיטקטורית אבטחה ברמה הגבוהה ביותר.

מי אחראי על אבטחת מידע לארגונים?

חברת אבטחת מידע היא הגוף האחראי על אספקת שירותי אבטחה לארגונים ולקוחות מוסדיים. החברה מעסיקה שורה ארוכה של אנשי מקצוע ומתוקף תפקידה היא נדרשת להישאר עם אצבע על הדופק בכל הנוגע לחידושים טכנולוגיים, שיפורים במערכות מידע ועוד. אלו רק חלק מהמקצועות העיקריים וההתמחויות של החברות העוסקות בתחום:

  • מנהלן אבטחה וארכיטקט אבטחת מידע
  • מומחה תקיפה
  • מנהלי פרויקטים
  • מומחה חקירות למערכות אבטחה
  • מומחה ניטור אירועי אבטחה

האמצעים העומדים לרשות החברות העוסקות בתחום הם הזדהות, הצפנה והגנה מפני תוכנה מזיקה. בתהליך הזדהות המשתמש מספק למערכת פריט מידע אישי לזיהוי, בעוד בהצפנה מתמקדים בתהליך ערבול מידע או תקשורת. הגנה מפני תוכנה מזיקה מבוססת על מניעת וירוסים, סוסים טרויאנים ורוגלות. בנוסף, החברה נדרשת לספק עבור הארגונים והלקוחות פתרונות גיבוי. גיבוי הוא שמירת עותק קודם של הנתונים לטובת שיחזור מהיר במקרה של קריסה, תקיפה או איומים ממומשים.

הנכסים העיקריים הדורשים אבטחה

לכל ארגון יש נכסים המחייבים אבטחה היקפית מצד חברות המתמחות בכך. הנכס הראשון הוא המידע שאמור להיות נגיש רק לגורם מורשה, הנכס השני הוא זמינות המידע הנקבעת לפי הגדרת הלקוח והנכס השלישי הוא שלמות ואמינות המידע. מצד שני, יש מרכיבים הגורמים לסיכון ובהם ניתן להתייחס לטכנולוגיות, אנשים ותהליכים. רק סנכרון בין הנכסים הדורשים אבטחה לבין המרכיבים הקיימים מאפשר את השגת רמת האבטחה הגבוהה ביותר.

לסיכום, אבטחת מידע היא חלק חשוב, חיוני ובלתי נפרד מההתנהלות של ארגונים בכל רחבי העולם. השימוש במערכת אבטחה משותף לארגונים פרטיים, מסחריים וציבוריים וגם מדינות מנצלות את הטכנולוגיה הקיימות להתמודדות מול איומים. האבטחה מיושמת על ידי חברות מקצועיות עם ניסיון והכשרה.

כתיבת תגובה

תפריט נגישות