אפיקי חיסכון מומלצים

אנשים עובדים לאורך שנים רבות ומרוויחים כספים אותו הם מייעדים למטרות שונות. מרבית הכסף הולך לפרנסה ולהוצאות מחייה, חלקו האחר מיועד לרווחה ולמטרות אחרות שונות. אצל רבים אחרים, חלק לא מבוטל מהכסף מוקדש להשקעות שונות. ניתן להשקיע בנכסי דלא ניידי, בבורסה, במיזמים כאלו ואחרים ועוד. השקעה מקובלת נוספת היא למטרת חיסכון וניתן למצוא אפיקי חיסכון שונים ומומלצים. יש אפיקי חיסכון שנועדו לטווח קצר, בינוני וארוך.

חיסכון לטווח קצר ובינוני

על תכניות חיסכון קצרות טווח נמנים פיקדונות בנקאיים מגוונים וכל בנק מציע את הפיקדון המובנה שלו. לרוב, הם נושאים ריבית נמוכה, יש בהם ריבת מובטחת, נקודות יציאה בלתי מוגבלות כולל יציאה מיידית ואז הכסף ,למעשה, נזיל. קיימים פיקדונות נושאי ריבית מעט יותר גבוהה אבל יש נקודות יציאה מוגבלות. קיימות קרנות נאמנות, וכמובן, ניתן להשקיע בבורסה. לעומת כל אלה ואחרים נוספים, ניתן להשקיע בקופות גמל. קופת גמל להשקעה היא אפשרות טובה מאוד לכל מי שחושב על חיסכון לטווח ארוך.

חיסכון לטווח ארוך

אנשים דואגים למועד יציאתם לגמלאות. בתקופה זאת הם אינם מועסקים ואין להם משכורת קבועה. תוחלת החיים בישראל גבוהה, ולכן, צפויות להם שנים רבות וארוכות. כספים שנצברים בקופות גמל יכולים לסייע לחוסכים. ניתן למצוא קופות גמל מגוונות וברובן יש מסלולי השקעה ופדיון מגוונים. קופת גמל טובה היא כזאת שמאפשרת לחוסכים למשוך את הכסף בדרכים שונות. ניתן למשוך אותו בפעם אחד וניתן לקבל תשלומים חודשיים שמחולקים על פי חישוב מיוחד.

משיכת כספים

רבים מעדיפים למשוך כספים מדי חודש והדבר מספק ביטחון רב. במקרה של מוות,  עוברים הכספים ליורשים החוקיים. קיים יתרון רב לקופות הגמל בזכות העובדה שהממשלה מאפשרת הפקדות כספים פטורים ממס לאורך התקופה, כמובן במגבלות חוקיות. הכספים הנמשכים פטורים ממס אף הם בתנאי שנמשכו לאחר הפרישה. כל קופת גמל להשקעה מנוהלת על ידי חברות ביטוח, בתי השקעות ועוד גופים פיננסיים אחרים. הכספים המופקדים בגופים אלו מנוהלים על ידי מומחים ששואפים להביא תשואה טובה לאורך זמן. מומלץ לחסוך בגוף פיננסי בעל מוניטין.

תפריט נגישות