q מהו הידרו? - טוב לדעת

מהו הידרו?

האנושות מנסה למצוא כל הזמן פתרונו למצוקת המזון ולרצון לגדל מזון לבד או כל צמחייה אחרת, אפילו למטרות רפואיות. כדי לעשות זאת נדרשו עד לפני כמה שנים לקרקע לחקלאות, וגינה פרטית הייתה המבוקשת ביותר על ידי אנשים שרצו לחזור לטבע. אולם היום ברור שיש דרכים מתוחכמות אחרות שאפשר להשתמש בהן כדי לגלד מזון ולפתור בעיות של חוסר בקרקע או משאבים מתכלים במקומות רבים בעולם שסובלים מרעב. בתרבות שבה אנו חיים ואנשים מגלים שבמרפסת שלהם אפשר לגדל כל כך הרבה גידולים על פני שטח קטן, אנחנו מגלים גם שיטות כמו הידרו שבו אפשר לגדל כל כך הרבה דברים על בסיס מים וחומרי הזנה מסיסים בלבד. כל שנחוץ הוא הציוד המתאים ומעט ידע והנחיות לכך.

מהו הידרו?

הידרו הוא קיצור של גידול הידרופוני, כלומר מבוסס על מצע של נוזלים ולא על קרקע. כשאין לנו מספיק אדמה ואנחנו עדיין רוצים לגדל מזון וצמחים, גידול בהידרו הוא הפתרון. כך, כאשר מגדלים צמחים ללא מצע קרקע וללא הזנה דרך האדמה אפשר להתגבר גם על בעיות כמו אדמה שכבר נשחקה והתרוקנה מחומרי ההזנה שלה מרוב שימוש לא נכון בשיטות חקלאיות לא חכמות. כשאנחנו רוצים להפיק יבול חקלאי רב ואנחנו רוצים לשלוט באמצעי הייצור והגידול שלו במקסימום, כדי שתשומות הגידול יהיו כמה שיותר חסכניות וכדאיות לנו, זוהי השיטה שמנצחת כל חקלאות מסורתית, גם משום שהיא חכמה.

למי מתאים הידרו?

לכל חקלאי שרוצה למקסם את התוצרת שלו, שרוצה לעבור לשיטות מתקדמות שהחיסכון בו ניכר והתנובה לכל מ"ר של שטח גידול עולה. יש צורך בפחות כוח אדם, אין צורך במקום רב משום שאפשר לגדל לפעמים בקומות, אין צורך בהמתנה לגשם משום שאנחנו שולטים בכמויות המים, ואנחנו גם לא תלויים יותר בחשבונות מים מנופחים משום ששיטת המחזור עובדת גם כאן. יש שליטה טובה יותר במזיקים ומחלות ואין צורך להיכנע גם לקרה או אסונות טבע כמו חום קיצוני ויובש או שנת בצורת. הידרו הוא הפתרון המודרני שהאדם מצא כדי להמשיך את החקלאות ולהתקדם בשיטות הגידול של המזון.

כתיבת תגובה

תפריט נגישות