חידוש צנרת ללא חפירה

חידוש צנרת ללא חפירה, בעצם מאפשר חידוש של צינורות מים, ביוב וניקוז ללא צורך בחפירות וקידוחים מיותרים, דבר שמאפשר שמירה על סביבה תקינה ונקייה.

כיצד נעשה חידוש צנרת ללא חפירה?

חידוש צנרת ללא חפירה נעשה תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות בשילוב עם שיטות עבודה ייחודיות ומתקדמות העומדות בתקנים גבוהים ומחמירים. ישנן מספר שיטות לביצוע חידוש צנרת ללא חפירה על ידי החלפה של הצנרת הישנה בשיטת השרוול שהינה שיטה מתקדמת או על ידי החלפה של מקטעים מסוימים מהצנרת הפגומה.

מה חשוב לבצע לפני חידוש צנרת ללא חפירה?

דבר ראשון אותו יש לבצע במקרה של חידוש צנרת ללא חפירה, הוא צילום של הצנרת הישנה המאפשר לנו לאבן במדויק את פנים הצנרת. דבר זה מאפשר לאבחן את החיבורים השונים בצנרת הישנה, המפגעים והפגמים השונים אשר מאפשרים תיקון חידוש מותאם בהתאם של הצנרת הישנה. השלב השני הוא ביצוע מעקף לזרימת השפכים או המים הקיימים בתוך הצנרת הישנה. בשלב האחרון, יותקן מגדל ההחדרה לתוך הצנרת דרכו נחדיר את שרוול הצנרת שתוכנן במדויק לצנרת הקיימת.

עיקרי התהליך

תכנון ראשוני- בדיקת הצינור הקיים והערכת מצבו על פי כמות הזרימה הקיימת בו וכמות הזרימה המתוכננת. בנוסף נבדקים סוג השפכים, מידת הקורוזיביות שלהם, טמפרטורת הזרימה, עומסים, קוטר, עומק, הימצאות חיבורים, מכשולים, מיקום מגדל ההחדרה, תכנון מעקף הביצוע ועוד. נתונים אלו יוכנסו לתוכנה ייחודית שמטרתה לחשב את נתוני שרוול הספציפי הנדרש לפרויקט, גובה מחדל ההחדרה ומגבלות הלחץ, אורכי קטעי ההשחלה והשרפים המתאימים.

ייבוא חומרים- בהתאם לנתונים בתכנון, ייבואו חומרים מתאימים לביצוע התהליך.

הכנת הקו המיועד- מכינים את הקו המיועד, על ידי ניקיון האזור, במידה וקיימות תקלות נטפל בהן בהתאם.

הספגת השרוול- השרוול ייספג בשרפים בהתאם לתנאי העבודה השונים, דבר שהינו קריטי לקביעת איכות השרוול.

החדרה- ההחדרה תתבצע בשתי שיטות, או על ידי לחץ מי ואויר או על ידי משיכה וניפוח. לשם כך יבנה מגדל החדרה בהתאם לתכנון שבוצע והשרוול המוספג יוחדר למגדל לצורך יצירת לחץ. עם מילוי המגדל יוחדר השרוול לכל אורכו בהשחלה בודדת אחת.

הקשיית השרפים- דבר זה יכול להתבצע בשתי דרכים, או על ידי הקשיה עצמית או על ידי הקשיה בחימום. הקשיה בחימום תתבצע בעזרת סחרור המים שבמגדל ההחדרה, דרך דוד חימום שיעלה את הטמפרטורות שלב אחר שלב עד להתקשות של השרפים. מערכות המים יותאמו לכמות המים שיש לחמם, לקוטר הקו ולאורכו בכל השחלה. מהלך ההקשיה יהיה חייב להתבצע תוך בקרה של התהליך, על ידי שמירה על שינויי הטמפרטורות בשרוול המוספג שיבקרו את התקדמות התהליך עד לשלב הסופי של ההקשיה.

אשפרה השרוול- שלב זה יגיע לאחר שיסתיים של ההקשיה, שכן חשוב לבצע קירור הדרגתי ומבוקר של השרוול המוקשה. קירור זה יעשה תוך שמירה על טבלאות המגבילות את קצב הקירור לקצב הנדרש לו, תוך שמירה על לחץ הידרוסטטי נדרש בהתאם ללחץ הפנימי.

בקרת התוצאות- לאחר סיום התהליך ייבדק הצינור המחודש באמצעות צילום טלוויזיוני על מנת לוודא את תקינותו. במקביל יערכו גם בדיקות חוזק שישמרו על עמידותו בהתאם לתקנים.

מסירת הצינור החדש- רק לאחר שנערך וידוא של תקינות הצינור המחודש וכן של העמידה שלו בתקנים, יימסר הצינור ללקוח שהזמין את העבודה.

לסיכום, חידוש צנרת ללא חפירה הוא תהליך מורכב וחשוב שיבוצע אך ורק על ידי אנשי מקצוע בעלי ציוד מתאים המוסמכים לכך.

כתיבת תגובה

תפריט נגישות