כלים יעילים לביצוע השוואת קופות גמל

במאמר זה נדון בקופות גמל במטרה לפתוח צוהר אל עולם ייחודי זה ועל מנת לספק לכם כלים יעילים לביצוע השוואת קופות גמל. אולם לפני שנגיע הלכה למעשה לנושא ההשוואה, נתחיל בהבהרה והגדרה של קופות גמל.

קופות גמל מהוות שם כולל למספר מכשירי חסכון, ביניהם ניתן למנות: קופות תגמולים, קרנות השתלמות, קופות פיצויים, וקופות לדמי מחלה/חופשה. מדובר בחסכנות לכל דבר, שמה שמבדיל אותם מחסכונות אחרים הוא העובדה שמדובר בחסכונות לטווחים ארוכים (או לפחות לטווחים בינוניים)..

הבדל חשוב נוסף הוא שבעוד שעל חסכונות אחרים אנו נשלם מס מלא על הרווחים, החוסך בקופות גמל זכאי לפטור ממס על הרווחים, ואף מקבל זיכוי ממס הכנסה על חלק מההפרשות עד לתקרה הקבועה בחוק..

חשוב לדעת, כי במידה והמפקיד מעוניין לפרוע את הכספים לפני מועד הסיום שנקבע, הוא יכול לעשות כן, אך הוא לא ייהנה מהטבות המס ומן הפטורים הקבועים בחוק.

בנוסף, החוסך (קרי "העמית" השכיר בד"כ) מצטרף לקופת גמל כחלק מתנאי העסקתו ונהנה מהשתתפות המעסיק בתשלומים (שוב, עד לתקרה הקבועה בחוק), אך גם ניתן להצטרף באופן עצמאי לחלוטין לקופות גמל.

השוואת קופות גמל: היום לעומת פעם

השוואת קופות גמל לא תהיה שלמה אם לא נזכיר את הרפורמות שקבעה וועדת בכר בשנת 2005. עד לדוח בכר רובו ככולו של שוק קופות הגמל היה בידיהם הבלעדיות של הבנקים ללא תחרות אמיתית בין הגופים הגדולים.

לאחר פרסום מסקנות הדו"ח הועבר ניהול קופות הגמל לשוק הפרטי – לידיהם של חברות ביטוח ובתי והשקעות, על מנת להפחית מכוחם של הבנקים וכדי לעודד תחרותיות בשוק האשראי החוץ בנקאי.

מדדים להשוואה

בין המדדים שמומלץ להשוות כדאי מאוד לקחת את בחשבון את הבאים:

  • תשואות הקופה/הקרן (לטווח בינוני/ארוך).
  • איכות השירות של הגוף המנהל.
  • רמת הסיכון של הקופה/הקרן.
  • אפיק ההשקעות המרכזי של הקופה/הקרן.
  • יציבותו, חוסנו והמוניטין של הגוף המנהל.
  • גובה דמי הניהול שגובה הגוף המנהל.

מדדים אלו משתנים מגוף פיננסי אחד למשנהו וכדאי מאוד לבצע השוואה בין הגופים הקיימים. יתרה מכך, חשוב לערוך השוואות תקופתיות בין הגופים ולא "לנוח על זרי הדפנה" לאחר שביצעתם השוואה אחת.

מערכת להשוואת קופות גמל

כדי להקל על השוואת קופות גמל הושקה ע"י משרד האוצר בתחילת שנת 1999 מערכת להשוואת קופות גמל הנקראת גמל נט. מערכת זו ממוחשבת ומתקדמת וחוסכת לנו הרבה כאבי ראש. בעזרתה אפשר להשוות תשואות בין כמה קופות גמל, ניתן להשוות את התשואות למדדי שוק, להשוות תשואות בהתאם לסוגי קופה שונים ואף לבצע השוואה בין גופים פיננסיים המנהלים קופות שונות במסלולים דומים.

מערכת נוספת וחכמה יותר להשוואת קופות גמל המבוססת על נתוני האוצר קיימת באתר מיי גמל נט – השוואה חכמה של קופות גמל וקרנות השתלמות.

 

כתיבת תגובה

תפריט נגישות