כתיבת עבודה אקדמית – כללים ועצות

סטודנטים לכל המקצועות ובכל התארים צריכים ללמוד כיצד לכתוב עבודה אקדמית. הכללים של כתיבת עבודה אקדמית הם די פשוטים וברורים, אבל יש צורך להתאמן ולהתנסות כדי להשתכלל ולהגיע לרמת כתיבה אקדמית גבוהה.

כללי כתיבת עבודה אקדמית

לכל עבודה אקדמית יש מבנה די בסיסי. הוא יכול להשתנות בצורה מעטה ממקצוע למקצוע. רוב העבודות האקדמיות דומות מאוד מבחינת המבנה שלהן זו לזו.

  • ראשית, יש עמוד שער, המכיל את פרטי הסטודנט, שם המרצה, שם הקורס, כותרת העבודה האקדמית ותאריך ההגשה. זהו דף ענייני וצריך להיות מסודר ונקי למראה.
  • שנית, ישנו עמוד תוכן עניינים, המפרט את פרקי העבודה, את תתי הפרקים אם יש, ואת הסעיפים השונים.
  • שלישית, יש את פרק המבוא, המציג באופן כללי את העבודה, שאלת המחקר, הנושא שלה, המחקר עצמו, המסקנות והדיון. עדיף לכתוב פרק זה לאחר שכל העבודה כמעט גמורה כדי להקל על הכתיבה שלו.
  • רביעית, יש את פרקי העבודה השונים. כל עבודה שונה מבחינה זו, אבל בכל מקרה יש לעשות חלק זה בצורה מאוד מסודרת ושיטתית.
  • חמישית, יש את פרק הדיון בו מדובר על הממצאים ומשמעותם האפשרית.
  • שישית, פרק סיכום העבודה, מסכנות והמלצות.
  • לבסוף, ישנה רשימה ביבליוגרפית של מקורות אקדמאיים בהם השתמשו בעבודה. יש לכתוב רשימה זו לפי כללי הכתיבה האקדמית הנהוגים במקצוע הלימוד הספציפי.

 

עצות לכתיבת עבודה אקדמית

נוסף למבנה הסטנדרטי של עבודה אקדמית, ישנה חשיבות גדולה לצורת הכתיבה של עבודה אקדמית. חשוב לכתוב בצורה רשמית ומסודרת, ולא מתלהבת או חווייתית. חשוב להיות אינפורמטיבים ולהיצמד לעובדות. נוסף לכך, יש להקפיד הקפדה יתרה על כללי הכתיבה הכוללים את מראי המקום, הציטוטים, ההפניות, הערות השוליים והרשימה הביבליוגרפית.

לכל מקצוע ישנם כללים מעט שונים, ויש שיטות רשמיות לכתיבת ציטוטים ורשימות ביבליוגרפיות. חשוב לוודא אילו כללים מקובלים על התחום של העבודה. מדעי החברה למשל משתמשים בשיטה אחרת מאשר מדעי הרוח. לכן כתיבת עבודה אקדמית בספרות, היסטוריה, או פילוסופיה תהיה שונה מכתיבת עבודה בתקשורת, כלכלה, פסיכולוגיה או מדעי המדינה.

 

כתיבת תגובה

תפריט נגישות