מהו מסמך הבעת רצון לפי חוק הכשרות המשפטית?

כדי להבין מהו מסמך הבעת רצון, יש לברר היטב את חוק הסמכות המשפטית לשם כך.

מהו החוק? מה הוא מכיל? ואז לאחר שנבין את מהות החוק נוכל לברר את מהותו של מסמך הבעת רצון בהתאם לתנאים ולהגבלות של החוק, ניתן לומר אם כך שחוק הכשרות המשפטית יכול לתת לאדם מין השורה הסבר למסמך הבעת רצון למה צריך אותו ואיך החוק פוגע או עוזר במצב זה לאנשים הזקוקים לשימוש במסמך זה .

חוק הכשרות המשפטית

כשרות משפטית מוגדרת כיכולת של אדם מרגע לידתו ועד מותו לדאוג לעצמו ולרווחתו, כמו כן האפשרות של האדם ליהנות מחובות וזכויות . בישראל מטרה זו מעוגנת בחוק הקרוי: חוק כשרות משפטית ואפוטרופסות בשנת תשכ"ב.

קטינים

על פי שהחוק מגדיר כעובדה שכל אדם יכול לדרוג לרווחתו ישנם כאלו שאינן יכולים לבצע זאת לבדם, והם צריכים אפוטרופוס, ניתן לדוגמא קטינים שאינם יכולים לדאוג לרווחתם במקרה הזה לרוב החוק מגדיר את ההורים הטבעיים של הקטינים כאחראים עליהם, למעט מקרים מסוימים הקבועים בחוק.

פסול דין

פסולי דין מוגדרים  ע"י מספר מקרים:

א. מקרה שבו קטין על פי חוק לא עבר את גיל 18 שנים

ב. במקרה שבו אדם מבוגר אינו יכול יותר לדאוג לעצמו כמו אדם סיעודי או לוקה בנפשו.

מסמך הבעת רצון

מסמך הבעת רצון הוא הנחיות שנותן האפוטרופוס שאחראי על אדם מסוים במקרה שלא יוכל יותר לשמש ככזה או לאחר מותו. מסמך זה מוגדר על פי חוק במסמך זה יוכל האפוטרופוס לכתוב את שמו של האדם שהוא ממנה לאפוטרופוס במקומו, בנוסף הוא רשאי להנחות את ממלא מקומו בדרכים שלפי דעתו יש להמשיך בטיפול. על פי החוק בית המשפט יכול להתחשב בהנחיות אלו לצורך טיפול ממשי במטופל. זכות זו של מסמך הבעת רצון לא ניתנת לכל אפוטרופוס אלא רק לקרוב משפחה המשמש ככזה או לאדם המשמש כאפוטרופוס גם אם לא מונה על ידי בית המשפט.

הגבלות ותנאים למסמך הבעת רצון

החוק מציין מספר הגבלות ותנאים לקיום מסמך זה:

  • האפוטרופוס חייב להיות קרוב משפחה של המטופל.
  • ממלא מקומו של האפוטרופוס חייב להיות מעל גיל 18 שנים.
  • על ממלא המקום להסכים לשמש כאפוטרופוס לקרוא את המסמך ולחתום עליו.
  • מסמך הבעת רצון צריך להיכתב ולהיחתם על ידי עורך דין עם כרטיס חכם שעבר הכשרה על ידי האפוטרופוס הכללי.

 

 

 

תפריט נגישות