q מה חשוב לדעת במעבר מהארץ? - טוב לדעת

מה חשוב לדעת במעבר מהארץ?

אם כבר התחלתם בכל הסידורים שקשורים למעבר מהארץ לחו"ל, יש כמה דברים נוספים שחשוב לדעת כאשר מתכננים לעבור לגור בארץ אחרת.

סידורים שקשורים בדרכון ובאשרת כניסה לארץ היעד

כיוון שאתם יוצאים לתקופה ממושכת, בדקו שהדרכון שלכם יהיה בתוקף בכל התקופה בה תשהו בחו"ל. בנוסף, אשרת הכניסה שתהיה בידיכם צריכה להתאים לאופי השהייה שלכם בחו"ל. בדקו גם את תוקף האשרה וכיצד תוכלו לחדשה במידת הצורך.

סידורים שקשורים בביטוחים שונים

לגבי ביטוח רפואי חשוב לוודא שברור לכם כיצד להתנהל במקרה שתזדקקו לטיפול רפואי כלשהו בחו"ל. באשר לביטוח חיים, בין אם הביטוח נעשה על ידי החברה ששולחת אתכם לעבודה בחו"ל ובין אם ערכתם את הביטוח באופן עצמאי וודאו שאתם מבינים את הפוליסה לכל פרטיה. אל תשכחו להצטייד במספר הפוליסה שלכם, בכיסוי של הפוליסה ובמספרי הטלפון של חברת הביטוח גם בישראל וגם בארץ היעד.

סידורים שקשורים בתחום הרפואי

לפני הנסיעה חשוב לערוך בדיקות רפואיות כלליות, במיוחד אם אתם נזקקים לתרופות כרוניות באופן קבוע. במקרה שכזה דאגו לקחת איתכם תרופות שיספיקו למספר חודשים. תוכלו ליידע את רופא המשפחה שאתם עומדים בפני נסיעה לתקופה ארוכה, ולקבל מרשם למספר חודשים מראש. הצטיידו גם בתרופות שכלולות במה שקוראים "עזרה ראשונה".

הקפידו לשמור על פנקס החיסונים שלכם ושל בני המשפחה הצעירים, וסיימו את החיסונים הנדרשים לפני הנסיעה. בנוסף, חשוב לברר בלשכת הבריאות מהם החיסונים שתדרשו לקבל במדינת היעד.

כיוון שטיפולי שיניים הם יקרים מאד, חשוב מאד לצאת מהארץ כשכל טיפולי השיניים מאחוריכם, סתימות שהזנחתם, טיפולי שיננית, ואפילו כתרים או השתלות. סיימו כל טיפול שאתם זקוקים לו לפני הנסיעה.

סידורים שקשורים לשימוש בכרטיסי אשראי

חשוב לוודא שבידיכם כרטיס אשראי בינלאומי.

אם אתם יוצאים לחו"ל מטעם חברה, מסרו למעסיק שלכם את פרטי חשבון הבנק שלכם וודאו אם השכר שתקבלו יהיה בשקלים או במטבע זר. אם השכר יהיה במטבע זר חשוב לידע על כך את הבנק.

אם אתם מתכוונים לפתוח חשבון בנק בחו"ל תזדקקו לאישור העסקה. כמו כן כדאי שתכירו מהם התנאים לפתיחת חשבון בנק בארץ היעד מבחינת הפקדה מינימאלית ועוד.

בנוגע להובלה, תוכלו לארגן את כל נושא הובלת הציוד מישראל לארץ היעד באמצעות הובלה אווירית או במכולה בדרך הים. ודאו כי הארגזים מוגנים היטב שכן יש הרבה טלטלות בדרך, ושהכול מסומן היטב. אל תמהרו לקחת אתכם הכול, עשו סדר בדברים וקחו מה שאתם באמת צריכים.

כתיבת תגובה

תפריט נגישות