q מה כדאי לדעת אודות חיסכון מנוהל – לחסוך נכון - טוב לדעת

מה כדאי לדעת אודות חיסכון מנוהל – לחסוך נכון

תכנון נאות של הכנסות והוצאות עתידיות, תוך בחירת חיסכון אטרקטיבי, עשויים לסייע לכם להגשים מטרות ויעדים שהצבתם לעצמכם. למי הדבר מתאים? להלן מספר פניני חוכמה אודות עניין חשוב זה.

ישנה חשיבות בפתיחת תכנית חיסכון; היא מהותית ביותר אודות רבים שהרי מדובר בעניין מאתגר: מחד, אנו מעוניינים להבטיח את עתידנו, אך ברצוננו לשמור גם על רמה כלכלית נוחה באופן סביר. אנו חפצים בעתיד טוב עבור ילדינו ונכדינו, אולם שואפים גם לספק את צרכיהם העכשוויים.

למרות היתרונות הרבים הקיימים בחיסכון, רבים יעידו כי הם מעוניינים לחיות את ההווה, משמע – חוששים כי ניהול תכנית חיסכון מנוהל תפגע ביכולתם הכלכלית. האמת היא שחיסכון בן מאות שקלים בחודש, יכול להצטבר לסכום ניכר לאחר שנים ספורות. סכום זה ישמש למטרות שונות, ביניהן: החלפת רכב, טיול לחו"ל, הקטנת משכנתא, חיסכון לנכדים ומצבים אחרים.

תכנון נבון של תכנית חיסכון מנוהל

שתי דרכים יכולות לעזור בהשגת המטרות שלעיל. אחת מהן – תכנון נכון של הכנסות והוצאות עתידיות, יחד עם הסכום הפנוי לחיסכון, תוך בחירת מוצר חיסכון מנוהל שיאפשר חיסכון, שמחד יניב ערך לכספכם ומאידך – יספק צרכים אחרים, כגון – פיזור השקעות, דמי ניהול אטרקטיביים ונזילות.

קיימים מוצרי חיסכון רבים המאפשרים לכם לחסוך עבור מטרו שונות. אחד מהם, שהפך פופולארי לאחרונה, הוא – חיסכון מנוהל (או, כשמו השני – פוליסת פרט), שהפך למוצר אטרקטיבי למדי בקרב חוסכים ישראלים.

בדומה לאחיו, מוצרי חיסכון פנסיוניים, גופים לניהול חסכונות מחויבים לדווח על אודותם בדיווח רבעוני ושנתי (כל שלושה חודשים). יתר על כן, ניתן לרוב לצפות בנתוני חיסכון באמצעות אתר החברה המנהלת.

מלבד זאת שהמשתמשים בתכנית חיסכון מנוהל אינם חייבים במס מעבר בין מסלולים, הרי שהרווחים הנצברים בו, חייבים במס רק בעת הפדיון, כך שכל אימת שכסף אינו נמשך, החוסך אינו חייב על הרווחים במס.

לגבי אלו שהם או בני זוגם הגיע לגיל פרישה, הרי שמדובר במוצר המאפשר השקעה עם פטור ממס על רווחי הון. כדי ליהנות מפטור זה, יש לדרוש אישור שנתי מחברת הביטוח על המס שנוכה מהמשיכות שבוצעו במשך שנת המס (אישור זה מצורף לדו"ח החיסכון השנתי), וכן להגיש דו"ח שנתי לרשות המס כדי לקבל החזר מס בפועל.

אפשרי ליהנות מפטור ממס על רווחים צבורים פעם בשנה בלבד – בשנת המשיכה. זוהי השנה בה הגמלאי מקבל רווחי השקעות שהצטברו במשך השנים, בעוד הפטור שזכאי לו הוא עבור השנה בה מומשו הרווחים.

יצוין כי ישנה אפשרות לנצל פטור זה כל שנה, לטובת תכנון מס. אפשר לבצע משיכה בסוף שנה, לזכות בפטור ולבצע אז הפקדה בחזרה, אך חיוני לקבל ייעוץ מקצועי מתאים, לרוב מרואה חשבון, ולבחון תוך כך את העניין לעומקו.

כתיבת תגובה

תפריט נגישות