q סקירת השוק היומית לתאריך 3.3.15 - טוב לדעת

סקירת השוק היומית לתאריך 3.3.15

סקירה יומית:

וול סטריט פתחה את שבוע המסחר בעליות שערים במדדים המובילים;

המסחר בשוק האמריקאי התנהל במגמה חיובית על רקע יציבות בבורסות אירופה ופרסום נתוני מאקרו במשק האמריקאי.

בזירת המאקרו; פורסם מדד מנהלי הרכש ISM אשר הציג קריאה של 52.9 נק' ופספס את תחזיות האנליסטים. יחד עם זאת, מגמה חיובית בשווקים ואופטימיות מצד המשקיעים דחפה את וול סטריט לעליות ולשיאים חדשים.

שוק הסחורות; הנפט שומר על יציבות ונסחר ברמת 50.51 דולר לחבית, הזהב מאבד גובה ונסחר ברמת 1,206 דולר לאונקיה.

התעדכנו בפייסבוק – iMarkets

מדדים:

 

נאסד"ק:

הנאסד"ק פתח את שבוע המסחר בעליות שערים וסגר ברמת 5,008 נק'. הנאסד"ק ימצא תמיכה ברמת 4,990 נק'. שבירה של רמה זו תוביל את מדד הנאסד"ק לתמיכה שנייה ברמת  4,980 נק'. מדד הנאסד"ק נסחר מעל רמות ההתנגדות וצפוי לעלות בטווח הקרוב. כל עוד מדד הנאסד"ק נסחר מעל רמת 4,500 נק' נקבל איתות טכני חיובי לטווח הקצר. שבירה של רמה זו תהווה איתות טכני שלילי  לטווח הקצר.

רמות התנגדות: אין התנגדות.

רמות תמיכה: 4,990 נק', 4,980 נק'.

 

ת"א 25:

מדד ת"א 25 פתח את יום המסחר ביציבות ונותר ללא שינוי ברמת 1,535 נק'. מדד ת"א 25 ימצא תמיכה ברמת 1,530 נק'. שבירה של רמה זו תוביל את מדד ת"א 25 לתמיכה שנייה ברמת 1,520 נק'. מדד ת"א 25 נסחר מעל רמות ההתנגדות וצפוי לעלות בטווח הקצר. כל עוד מדד ת"א 25 נסחר מעל רמת התמיכה 1400 נק'. נקבל איתות טכני חיובי לטווח הקצר. שבירה של רמה זו תהווה איתות טכני שלילי לטווח הקצר.

רמות התנגדות: אין התנגדות.

רמות תמיכה : 1,530 נק', 1,520 נק'.

 

דאקס:

מדד הדאקס פתח את שבוע המסחר בעליות שערים קלות וסגר ברמת 11,410 נק'. הדאקס ימצא תמיכה ראשונה ברמת 11,400 נק'. שבירה של רמה זו תוביל את הדאקס לירידה נוספת עד רמת תמיכה 11,320 נק'. מדד הדאקס נסחר מעל רמות ההתנגדות וצפוי לעלות בטווח הקצר. הדאקס נסחר מעל רמת התמיכה 10,000 נק'. כל עוד המדד נסחר מעל רמה זו נקבל איתות חיובי לטווח הקצר. שבירה של רמה זו תהווה איתות שלילי לטווח הקצר.

רמות התנגדות: אין התנגדות.

רמות תמיכה:  11,400 נק', 11,320 נק'.

 

פוטסי 100:

מדד הפוטסי פתח את שבוע המסחר ביציבות עם נטייה לירידות שערים וסגר ברמת 6,940 נק'. הפוטסי ימצא תמיכה ראשונה ברמת 6,940 נק'. שבירה של רמה זו תוביל את הפוטסי לתמיכה נוספת ברמת 6,920 נק'. הפוטסי ימצא התנגדות ברמת 6,950 נק'. פריצה של רמה זו תוביל את מדד הפוטסי להתנגדות נוספת ברמת 6,970 נק'. מדד הפוטסי נסחר מעל רמת התמיכה 6,500 נק' כל עוד המדד נסחר מעל רמה זו נקבל איתות חיובי לטווח הקצר. שבירה של רמה זו תהווה איתות טכני שלילי לטווח הקצר.

רמות התנגדות: 6,950 נק', 6,970 נק'.

רמות תמיכה: 6,940 נק', 6,920 נק'.

 

סחורות:

 

נפט:

הנפט פתח את שבוע המסחר בעליות שערים קלות ונסחר במחיר 50.51 דולר לחבית. הנפט ימצא תמיכה ראשונה ברמת 50.50 דולר. שבירה של רמה זו תוביל את הנפט לרמת תמיכה שנייה במחיר 50.20 דולר. מנגד, הנפט ימצא התנגדות ברמת מחיר 50.70 דולר. פריצה של רמה זו תוביל את הנפט לרמת התנגדות נוספת במחיר 51.00 דולר לחבית. הנפט נסחר מעל רמת התמיכה 50.00 דולר. כל עוד הנפט נסחר מעל רמה זו נקבל איתות חיובי לטווח הקצר. שבירה של רמה זו תהווה איתות טכני שלילי לטווח הקצר.

 

זהב:

הזהב פתח את שבוע המסחר בירידות שערים ונסחר ברמת מחיר 1,206 דולר לאונקיה. הזהב ימצא תמיכה ברמת 1,205 דולר. שבירה של רמה זו תוביל את הזהב לתמיכה שנייה ברמת 1,200 דולר. מנגד, הזהב ימצא התנגדות ראשונה ברמת 1,210 דולר. פריצה של רמה זו תוביל את הזהב להתנגדות שנייה במחיר 1215 דולר. הזהב נסחר מתחת רמת ההתנגדות 1,250 דולר. כל עוד הזהב נסחר מתחת רמה זו נקבל איתות שלילי לטווח הקצר. פריצה של רמה זו תהווה איתות טכני חיובי לטווח הקצר.

 

מט"ח:

 

EUR/USD:

האירו נחלש כנגד הדולר האמריקאי ביום המסחר האחרון וסגר ברמת 1.1182. התנגדות ראשונה ממתינה לצמד ברמת 1.1200. פריצה של רמה זו תוביל את הצמד לרמת התנגדות שנייה ברמת 1.1240. מנגד, הצמד ימצא תמיכה ראשונה ברמת 1.1180 שבירה של רמה זו תוביל את הצמד לתמיכה שנייה ברמת 1.1150. הצמד נסחר מתחת רמת ההתנגדות 1.2000 כל עוד הצמד נסחר מתחת רמה זו נקבל איתות שלילי לטווח הקצר. פריצה של רמה זו תהווה איתות חיובי לטווח הקצר.

נקודת תמיכה: 1.1180, 1.1150.

נקודת התנגדות: 1.1200, 1.1240.

 

USD/JPY:

הדולר האמריקאי התחזק כנגד היין היפני במהלך יום המסחר האחרון וסגר ברמת  120.16. התנגדות ראשונה ממתינה לצמד ברמת 120.20 פריצה של רמה זו תוביל את הצמד לרמת התנגדות שנייה ברמת 120.40 מנגד, הצמד ימצא תמיכה ראשונה ברמת 120.00. שבירה של רמה זו תוביל את הצמד לתמיכה שנייה ברמת 119.80. הצמד נסחר מעל רמת התמיכה 120.00. כל עוד הצמד נסחר מעל רמה זו נקבל איתות חיובי לטווח הקצר. שבירה של רמה זו תהווה איתות שלילי לטווח הקצר.

נקודת תמיכה: 120.00, 119.80.

נקודת התנגדות: 120.20, 120.40.

 

מניות:

Apple:

אפל פתחה את שבוע המסחר בעליות שערים קלות וסגרה ברמת 129.09 נק'. אפל תמצא תמיכה ברמת 129.00 נק'. שבירה של רמה זו תוביל את אפל לתמיכה שנייה ברמת 128.30 נק'. מניית אפל תמצא התנגדות ראשונה ברמת 129.30 נק'. פריצה של רמה זו תוביל להתנגדות נוספת ברמת 130.00 נק'. כל עוד אפל נסחרת מעל רמת התמיכה 110.00 נק' נקבל איתות חיובי לטווח הקצר. שבירה של רמה זו תהווה איתות שלילי לטווח הקצר.

רמות התנגדות: 129.30 נק', 130.00 נק'.

רמות תמיכה: 129.00 נק', 128.30 נק'.

 

בזק:

בזק פתחה את יום המסחר בעליות שערים חדות וסגרה ברמת 659 נק'. בזק תמצא תמיכה ראשונה ברמת 650 נק'. שבירה של רמה זו תוביל את בזק לתמיכה שנייה ברמת 640 נק'. מניית בזק תמצא התנגדות ראשונה ברמת 660 נק'. פריצה של רמה זו תוביל להתנגדות נוספת ברמת 670 נק'.  בזק נסחרת מעל רמת התמיכה 650 נק', כל עוד המנייה נסחרת מעל רמה זו נקבל איתות חיובי לטווח הקצר. שבירה של רמה זו תהווה איתות שלילי לטווח הקצר.

רמות התנגדות: 660 נק', 670 נק'.

רמות תמיכה: 650 נק', 640 נק'.

 

סיכום:

השווקים הפיננסים צפויים לפתוח את שבוע המסחר ביציבות עם נטייה לעליות שערים בהמשך לסגירה אמש בוול סטריט.

המשקיעים דוחפים את וול סטריט לשיאים חדשים. יחד עם זאת, המתנה לפרסום נתוני מאקרו במשק האמריקאי.

יומן מאקרו יומי: היום לא צפויים להתפרסם נתוני מאקרו מהותיים במשק האמריקאי.

בהצלחה

*אין לראות בסקירה זו כל המלצה לקנייה או מכירה של מוצרים פיננסים או תחליף לייעוץ מקצועי, חלק מהנכתב בסקירה נכון ליום המסחר האחרון. השימוש נעשה באחריות הגולש בלבד.

עדכונים בתחומים פיננסיים – kalkala.co.il

כתיבת תגובה

תפריט נגישות