ביטול הרשעה ע"י עורך דין פלילי מומחה

אדם אשר הורשע במעשה פלילי הינו אדם שמבחינה חברתית לא יכול לתפקד כפי שתפקד טרם ההרשעה. ישנו קלון שמתלווה להרשעה הזאת ולעיתים ישנה הפרעה קשה של האפשרות לשקם את האדם ולהחזיר אותו אל הדרך הראשונית בה צעד טרם הגדרתו כאשם לפי חוק במעשה פלילי.

לרוב יהיה לאדם זה קושי רב במציאה של מקור פרנסה חדש והוא יהיה מוקע מן החברה בה היה חי בשל הנטייה הטבעית שלא לחבור לאנשים בעלי רקע פלילי, שנתפסים לאנשים רעים ומסוכנים.

האם ניתן לבטל הרשעה פלילית בעזרת עורך דין פלילי מומחה?

ישנה מידת הרחמים בחוק סדר הדין הפלילי אשר מאפשר לבטל את ההרשעה לאדם אשר נאשם במעשה פלילי במידה והוכח כי נגרם לו פגיעה במידה רבה, והתועלת אותה משיגים בענישה שלו הינה נמוכה עבור האינטרס הציבורי והרבה יותר משמעותית במקרה של האדם המורשע.

יחד עם זאת יש להבין כי מדובר במקרים חריגים ויוצאים מגדר הרגיל, והמערכת המשפטית עדיין תמצא את הדין עם אדם אשר גרם לנזק ברמת הפליליים וישנו צורך לענישה הולמת. כל מקרה לחודו וחשוב לשאול את אותו עורך דין פלילי מומחה שטיפל בתיק האם ישנה אפשרות לאי הרשעה.

שיקולי בית המשפט להחלטה בגין אי הרשעה של אדם שנמצא אשם

  1. כאשר מדובר בהצלחה של שיקום הנאשם בשל ההשלכות השליליות של ההרשעה לטווח הרחוק.
  2. יש לדון בחומרת העבירה הפלילית בעזרת עורכי דין פליליים ובדיקת הנסיבות של העברה לעומק.
  3. מטרת ההרשעה הינה הרתעת הציבור, האם היא עולה בקנה אחד עם הענישה של הנאשם.
  4. בדיקה ספציפית של הרקורד הפלילי של הנאשם, של הגיל שלו ורמת הסכנה שהוא מקיים לסביבה.
  5. ישנה התייחסות של בית המשפט לחרטה שמביע הנאשם עבור המעשה שביצע.

מה זה אומר אי הרשעה?

בית המשפט מוצא למעשה את הנאשם אכן אשם במעשה העברה הפלילי, אולם הוא מחליט שלא להרשיע אותו בגין עברה זו. במקרים מעין אלה ייקבע לרוב סוג של שירות לתועלת הציבור או פגישות עם קצין מבחן, ללא מאסר בפועל.

כתיבת תגובה

תפריט נגישות