על כונס נכסים, חייבים ושעבודים

עסקים שנקלעים לקשיים פיננסיים, ובמקרים רבים גם אנשים פרטיים אשר נקלעו לקשיים כאלה, עשויים להתקשות בהחזרים של התחייבויות שנטלו על עצמם, כדוגמת הלוואות. בחלק מהמקרים הבלתי נעימים הללו, מחליט בית המשפט למנות כונס הנכסים, שתפקידו לדאוג למימוש זכויותיו של בעל החוב. למי שממונה לשמש בתפקיד כונס נכסים, שמורות סמכויות רבות שמאפשרות לו לבצע את תפקידו. אחד מתחומי אחריותו של הכונס הוא ריכוז נכסיו של החייב, מכירתם, והעברת התמורה לבעל החוב, או חלוקת התקבולים בין בעלי החוב השונים, בהתאם לדרגת קדימותם על פי חוק.

פיגורים במשכנתא

אחד מסוגי כינוס הנכסים הנפוץ ביותר, הוא זה שמתקיים בעקבות חוב פיגורים מתמשך בהחזר תשלומים בהלוואה לדיור מסוג משכנתא. כמו בסוגים נוספים של כינוס נכסים, פועל הכונס מטעם הוצאה לפועל במטרה לממש נכס אשר הוטל עליו שיעבוד, וזאת לצורך פירעון החוב שנצבר לחובתו של החייב, או לפחות חלק ממנו. בהקשר זה, ראוי לציין שבטרם הפנייה לכונס נכסים, מחויב הבנק לפעול בכל האמצעים האחרים העומדים לרשותו, על מנת לנסות ולגבות את החוב בדרך אחרת. רק משכלו כל הקיצין, פונה הבנק, כמוצא אחרון אל ההוצאה לפועל ומתחיל תהליך של כינוס נכסים.

כונס נכסים בעסקים

בדומה להלוואה פרטית מסוג משכנתא, גם עסקים רבים נוטלים הלוואות אשר תמורתן עליהם להמציא שעבודים כביטחונות. השעבודים יכולים להיות משני סוגים עיקריים – שעבוד על נכס ספציפי או שעבוד כללי.

  • נכס ספציפי – שיעבוד כזה מוטל על נכס קונקרטי, שניתן לזהותו באופן חד ערכי, כדוגמת כלי רכב, מכונות או מפעל. כשקיים שעבוד מסוג זה, מצבו של נותן ההלוואה, האשראי או מחזיק איגרת החוב, טוב יותר, משום שבמצב של חדלות פירעון הנכס יכול להימכר בתהליך של כינוס, והתמורה מובטחת למחזיק השעבוד.
  • שיעבוד כללי – מכונה גם שיעבד צף. משמעות הדבר היא שהאשראי או גיוס החוב בדרך של הנפקת אג"ח, מובטחים שיעבוד שאיננו ספציפי. השעבוד מוטל על כלל נכסיו של מגייס החוב, ובמקרה של כונס נכסים, התהליך, על פי רוב, מסובך יותר מאשר במקרה הראשון.

כונס נכסים זמני

דיברנו על כונס נכסים אשר מוכר את נכסיו של החייב, במטרה להשיב לבעל החוב את כספו; אולם תפקידו של הכונס לא מסתכם רק בכך. ישנם מקרים, שבהם מחליט בית המשפט למנות כונס נכסים זמני. המטרה שבהחלטה זו היא לא למכור את הנכסים, לפחות לא בטווח הזמן המידי. כאן המטרה היא למנוע מהחייב למכור או להבריח נכסים שונים, כאשר מתברר לו שעסקיו נמצאים בתהליך של קריסה. במקרים אחרים, עשוי לתפקד כונס הנכסים כסוג של נאמן, ולנהל את נכסי החייב עד למימושם.

כתיבת תגובה

תפריט נגישות