מזונות ילדים – איך הם מחושבים

הסכם גירושין הוא הסכם סבוך במיוחד כאשר מדובר על משפחה עם ילדים. גם עם ההגעה לחלוקת רכוש ההוגנת ביותר, עדיין המצב הכלכלי הנוצר בעקבות גירושין לא יישאר לזה שהיה כשהמשפחה הייתה בשלמותה ובקרב משפחות רבות נוצרת אי יציבות כלכלית לפחות בשנים הראשונות לאחר הגירושין. הראשונים שנפגעים מכך הם הילדים. מזונות ילדים אותם מחויב האב לשלם אמורים לפצות במידת מה על אותה אי יציבות ולהביא לפגיעה כלכלית מופחתת בילדים ככל שניתן. עם זאת, שיטת קביעת המזונות היום בישראל היא בעייתית ממספר היבטים.

כיצד מחושבים תשלומי מזונות

באופן כללי, מזונות ילדים מחושבים על פי שני עקרונות. האחד הוא קביעה על סמך הערכה של צרכי הילדים כפי שהיו אם הוריהם היו ממשיכים לחיות יחד, והעיקרון השני הוא התחשבות בהכנסותיהם של ההורים. קביעת מזונות ילדים לא מתייחסת רק לגילם הנוכחי. נעשית על ידי בית המשפט צפייה קדימה והערכת הצרכים העתידיים של הילד. צרכיו המיידיים של הילד ומצב ההכנסות של הוריו מהווים נקודת מוצא להסתכלות קדימה. אין ספק כי שיטה זו אינה בהכרח מדויקת. צרכים נוספים ונגרעים במהלך חיי הילדים ומתברר במקרים רבים כי לא בהכרח בית המשפט צדק בהסתכלותו. אז יש לערוך שינויי מזונות ילדים, דבר שאינו בהכרח קל לביצוע. במדינות אחרות כמו ארצות הברית קביעת מזונות נעשית על סמך מחקרים רבים שנערכו בתחום כך שישנם לפחות ממצאים סטטיסטיים עליהם נשען בית המשפט. אצלנו הדבר נעשה על ידי הערכת בית המשפט בלבד ללא הסמכות על מקורות חיצוניים.

עדיין, ישנו סכום מינימום שמתחת אליו בית המשפט אינו פוסק, הסכום הוא כ 1250 ₪ לילד , כאשר על הסכום הזה יש להוסיף הוצאות נוספות כגון חינוך, הוצאות רפואיות, בגדים וכו.

כמובן ששופט לוקח בשיקוליו את טובת הילד ונתונים נוספים על מנת לקבוע את הסכום הסופי

 

מזונות במשמורת משותפת

תשלום מזונות ילדים הוא קריטי והגיוני כאשר מדובר על מצב בו האם מהווה הורה משמורן ולאב ישנם רק הסדרי ראיה מוגבלים. עם זאת, היום מתגרשים רבים בוחרים לגדל את ילדיהם במשמורת משותפת, בה הילדים נמצאים אצל האם והאב באופן שווה, והאב מעורב בגידול ילדיו לא פחות מהאם. אמנם ישנו הבדל בין מזונות ילדים בין אב שמגדל את ילדיו במשמורת משותפת מופחתים בכ- 25% מאלה של אב עם הסדרי ראיה בלבד, אך עדיין מוטל עליו התשלום. אין גם התחשבות בהכנסת האב לעומת הכנסת האם וזאת בשל ההלכה היהודית על פיה אב מחויב לשלם מזונות ילדים בכל מקרה. כך, גם אב המגדל את ילדיו במשמורת משותפת ומרוויח פחות מהאם נאלץ עדיין לשלם מזונות על ילדיו, למרות זאת ישנם כמה תקדימים בהם האם כן שילמה יותר.

כתיבת תגובה

תפריט נגישות